Het Evangelie van Jezus Christus

Pro Life Israël

Comité Gemeentehulp Israël (CGI)
geeft noodhulp aan Joodse- en Arabische bewoners.