In Jezus voetstappen


Vanuit Migdal Bet HaKerem schrijf ik ook een paar regels.

Onze straat hier heet HaTapuz, wat sinaasappel betekent. We hebben een fantastisch uitzicht over het meer van Galilea. Vanuit de keuken kijk ik op twee bergen, de Arbel en de Nita. Het uitzicht is prachtig, de kleuren veranderen van zonsopgang tot zonsondergang.

In de bijbel staat iets over de Arbel, Hosea 10 vers 14 ‘Daarom zal er oorlogsgedruis tegen uw volk ontstaan en al uw vestingen zullen verwoest worden, zoals Salman verwoesting aanrichtte bij Beth-Arbel op de dag van strijd’. Ongeveer 70 na Christus is deze profetie uitgekomen. De Joden die na de verwoesting van Jeruzalem gevlucht waren naar Galilea en zich verstopten in de grotten van de Arbel, werden uitgeroeid door de Romeinen. Ook was er een aardbeving met als gevolg een modderlawine, waardoor Magdala, aan de voet van de Arbel, bedolven werd.
Wat echt heel bijzonder is dat zo’n tien jaar geleden opgravingen zijn gedaan en de resten van het stadje Magdala genoemd, zijn teruggevonden. Zo werd er de resten van een synagoge uit de tijd van Jezus teruggevonden, 3 mikwot (rituele baden), een marktplaats en een stenen voorleestafel voor de Thora. Deze vondsten zijn de belangrijkste van de laatste tientallen jaren! In Markus 16 staat het verhaal van Maria van Magdala, dat Jezus haar bevrijd had van 7 demonen, we lezen ook dat Jezus aan Maria Magdalena verschenen is na de opstanding (Markus 16:9). De opgravingsplaats Magdala is het uitgangspunt voor een schitterende wandeling over het z.g. Gospel Trail door de vallei van de duiven. Je kunt je daar echt voorstellen hoe de Heer Jezus met zijn discipelen daar door de velden gelopen heeft.

Toen ik zo’n 50 jaar geleden in de verpleging zat, gingen meerdere van mijn collega’s naar Israël om er drie maanden in de kibboets te werken. Voor mij is het er toen niet van gekomen. Pas in 1993 werden Jan ik meegenomen naar Israël door twee lieve vrienden van ons. Ja en toen waren we verkocht, we wilden terug. Toen we 25 jaar getrouwd waren in 1997, zijn we weer geweest en daarna verschillende keren met het CGI en meerdere groepen.

We zijn nu in een hele nieuwe fase van ons leven gekomen met veel veranderingen: afscheid van onze geliefde Pinkstergemeente Amsterdam, na 21 jaar; de verhuizing van de ‘pastorie’ met 7 kamers naar een appartement met 3 kamers (gelukkig wel in Amsterdam). Dan had Jan een heel jaar een zware hernia met een rugoperatie, waarna een periode van veel pijn volgde. Maar prijs God, dat is beter!

Na deze periode waar deuren dicht gingen, opende de Heer veel nieuwe open deuren. Wij mogen onze nieuwe opdracht: Encouragers Unlimited met vreugde uitvoeren, want God is onze Grenzeloze Bemoediger! In Israël mogen wij voorgangers en werkers bemoedigen en bijstaan met raad en daad. Gemeenten met Russische Immigranten zijn wijd open voor training, Bijbels onderwijs en prediking. Ook helpen wij mee met het trainen van werkers voor opvangcentra voor verslaafden.

Zo lopen wij op het Gospel-pad in de voetstappen van Jezus en zijn verwonderd bij iedere bocht wat de Heer voor ons in petto heeft!

Mies Barendse

CONTACT

KLIK HIER

2021 @ Encouragers Unlimited