Over ons

In 1973 na hun driejarige opleiding aan de Centrale Pinkster Bijbelschool in Den Haag richtten Jan en Mies Barendse Teen Challenge Opvangcentra in Haarlem op. Zij hadden de leiding van een rehabilitatiecentrum voor drugverslaafde mannen en een huis voor verslaafde vrouwen.  Na bijna 6 jaar vertrokken zij naar Duitsland om leiding te geven aan de toenmalige zendingsafdeling van Eurasia Teen Challenge in Wiesbaden. Vanuit dit werk waren zij tevens actief onder de straatjongeren in Mainz. Met deze jongeren werd Der Fels opgebouwd, een nieuwe Pinkstergemeente in Mainz. Het gemeente opbouwwerk vroeg nu hun volledige aandacht. Vanuit de gemeente in Mainz stichtten zij twee andere gemeenten en hielpen zij in West- en Oost-Duitsland in gemeenteopbouw. Na 14 jaar Duitsland keerden zij in 1992 terug naar Nederland. Jan en Mies werden gevraagd om als voorgangersechtpaar de leiding over te nemen van Pinkstergemeente Amsterdam. Deze gemeente maakte een periode van vernieuwing mee. In 2007, toen Pinkstergemeente Amsterdam 100 jaar oud was, werd een nieuw gebouw – dat de naam Keerpunt kreeg – aangekocht, een voormalig party-theater in de wijk Buitenveldert.

In de herfst van 2013 gaven Jan en Mies Barendse na 21 jaar voorgangers te zijn geweest de leiding van Pinkstergemeente Amsterdam over in de bekwame handen van hun opvolgers Harry en Esther Zijlstra.

In het laatste jaar als pastor van de hun tijd in de pastorie ontwikkelde zich een nieuwe bediening: Encouragers Unlimited en richtten daarvoor een stichting op.

Het doel van Encouragers Unlimited is drievoudig:

          Een uitgestoken hand zijn naar Israël en de volkeren (verzoening)

          Het versterken van de Gemeente van Jezus Christus

          Het trainen van werkers in de gemeenten en de daarmee verbonden werk branches.

Jan en Mies Barendse zijn ongeveer vier maanden in Israël, verdeeld over het hele jaar. De overige acht maanden spreekt Jan regelmatig in gemeenten in heel Nederland, maar ook in Duitsland. 

Jan houdt ook training seminars over verschillende onderwerpen:

          Israël en de Gemeente

          Jezus was een Jood: over de Joodse wortels van ons geloof

          Het Evangelie: Eerst voor de Jood

          Leven en relaties als deelhebbers aan het Nieuwe Verbond

          Het werk van de Heilige Geest

          Geestelijk Leiderschap

          Pastorale Zielzorg

          De zendingsopdracht van de Gemeente

          Het Evangelie brengen aan mensen van verschillende culturele en etnische achtergronden.

          Mensen bereiken met problemen die hun leven beheersen.

Als ‘encouragers’-bemoedigers in het Koninkrijk van God, bieden Mies en Jan Barendse samen counseling en mentorschap aan voor echtparen die dagelijks de druk ervaren van het werkzaam zijn in de bediening. Contact: voor een spreekbeurt of een seminar of voor een gesprek, stuur een mailtje naar j.barendse@telfort.nl