Organisatie

– Naam van de instelling: Stichting Encouragers Unlimited
   RSIN/fiscaal nummer: 853212685
– Contactgegevens: J.A.M. Barendse:  j.barendse@telfort.nl

– Doelstelling: Het doel van Encouragers Unlimited is drievoudig: 
    – Een uitgestoken hand zijn naar Israël en de volkeren (verzoening)
    – Het versterken van de Gemeente/Kerk van Jezus Christus in Nederland en daarbuiten 
    – Het trainen van werkers in (kerkelijke) gemeenten en de daarmee verbonden werk branches

– Bestuurssamenstelling: 3 bestuursleden
    Namen van de bestuurders: 
    J.B. Barendse (voorzitter)
    A.G.C. Neefjes-IJfs (secretaris-penningmeester)
    A. Pasterkamp (algemeen bestuurslid)

– Het beleidsplan:  KLIK HIER

– Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding

– Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie deze website, nieuwsbrieven etc.

– Financiële verantwoording: 
   Jaar 2015: KLIK HIER 
   Jaar 2016: KLIK HIER